ZOZNAM DOKLADOV, OSOBNÝCH VECÍ A  OBLEČENIA

 PRI NÁSTUPE DO Sympathy n.o. ZpS a  ŠZSympathy n.o. Vám predkladá zoznam dokladov, osobných vecí a  ošatenia, ktoré je potrebné si doniesť pri nástupe do nášho Domova.DOKLADY POTREBNÉ K PRIJATIU:


- občiansky preukaz

- najnovší výmer o  dôchodku zo sociálnej poisťovne

- rozhodnutie o  odkázanosti na sociálnu službu s  vyznačenou právoplatnosťou

- zdravotná karta a  lieky na jeden mesiac

- preukaz poistenca


ZOZNAM OSOBNÉHO OŠATENIA A  OSOBNÝCH VECÍ:


- ošatenie letné,  zimné, spoločenské    OZNAČENÉ MENOM

- domáce oblečenie                                  OZNAČENÉ MENOM  

- spodné prádlo                                        OZNAČENÉ MENOM

- pyžamo, nočné košele                           OZNAČENÉ MENOM

- ortopedické prezuvky (papuče, pevná obuv, ktoré nepoškodzujú podlahu)

- obuv (denné nosenie, spoločenská)

- hygienické potreby (hrebeň, zubná kefka, zubná pasta, čistič zubnej protézy, šampón, mydlo, kozmetické

   prípravky, potreby na holenie, ...)

- 2 x uterák, 2 x osuška veľká, froté rúško na umývanie  OZNAČENÉ MENOM

- veci osobnej potreby, na ktoré máte citovú naviazanosť (hrnčeky, šálky, tanieriky, obrázky, fotografie,

   vankúšiky, knihy, zrkadielko, kvety, veci na ručné práce, ...)

- veci potrebné k  manikúre (cvakátko na nechty alebo manikúrové nožničky)


LIEKY KTORÉ UŽÍVA:


      - Zásobu liekov min. na 1 týždeň (kým sa nevybaví prestup k našej obvodnej lekárke)

        + doporučenie od odborného lekára

      - Plienky (ak ich potrebuje) + doporučenie od odborného lekára + ostatné pomôcky, ktoré používa


POVINNÉ VYŠETRENIA PRED VSTUPOM


      - Komplexný laboratórny súbor krv + moč

      - Krv na Syfilis

      - Výter z  hrdla z  nosa, z konečníka

      - RTG pľúc

      - Psychiatrické vyšetrenie

      - Nálezy od odborných lekárov u  ktorých je vedený.


ŽIVOTOPIS PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY


      - v písomnej podobe, dôležité momenty zo života: detstvo, puberta, vzdelanie, zamestnanie chronologicky,           manželstvo, počet detí, (vzťahy, s kým a ako žil/a v poslednej dobe), choroby chronologicky, ich následky,          návyky/zlozvyky, alergie na lieky a potraviny a iné informácie, ktoré považujete za dôležité.