Zariadenie sociálnych služieb

Plán riešenia krízovej situácie - Covid 19.pdf

Fotogaléria - Návšteva misionárov

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Fotogaléria