Zariadenie sociálnych služieb

Plán riešenia krízovej situácie - Covid 19.pdf

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Platný cenník služieb

Cenník ŠZ od 1.3.2024.pdf Cenník ZpS od 1.3.2024.pdf